Kategoria

na receptę

Substancja czynna

  • betaxololi hydrochloridum

Grupa farmakoterapeutyczna

  • C07AB05

Obszar terapeutyczny

  • Kardiologia

Dawka

20 mg

Działanie

Betaksolol jest długodziałającym, kardioselektywnym lekiem blokującym receptory beta1-adrenergiczne. Po podaniu terapeutycznych dawek betaksololu obserwowane znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, częstości akcji serca i objętości wyrzutowej serca. Betaksolol wykazuje słabe działanie stabilizujące błony komórkowe, bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Betaksolol nie zmniejsza wydalania sodu przez nerki. Betaksolol zmniejsza aktywność reninową osocza.

Wskazania

  • Leczenie nadciśnienia tętniczego.
  • Leczenie profilaktyczne dławicy piersiowej wysiłkowej stabilnej.

Podsumowanie właściwości produktu (ChPL)


Ulotka dołączona do opakowania


Napisz do nas