Kategoria

na receptę

Substancja czynna

  • fluoxetini hydrochloridum

Grupa farmakoterapeutyczna

  • N06AB03

Obszar terapeutyczny

  • OUN

Dawka

20 mg

Działanie

Fluoksetyna jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i na tym polega prawdopodobnie mechanizm jej działania. Fluoksetyna nie ma praktycznie żadnego powinowactwa do innych receptorów, takich jak receptory alfa-1, alfa-2 i beta-adrenegiczne, serotoninergiczne, dopaminergiczne, histaminergiczne (H1), muskarynowe i GABA-ergiczne.

Wskazania

  • Epizody dużej depresji.
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
  • Żarłoczność psychiczna (łac. Bulimia nervosa): Fluxemed zaleca się jako uzupełnienie psychoterapii w celu zmniejszenia napadów żarłoczności i częstości stosowania zabiegów przeczyszczających.
  • Dzieci i młodzież w wieku 8 lat i powyżej: Epizody depresji umiarkowane do ciężkich, jeśli objawy depresji nie ustępują po 4-6 sesjach psychoterapii. U dzieci i młodych osób z depresją o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego leczenie przeciwdepresyjne należy stosować tylko w połączeniu z jednoczesną terapią psychologiczną.

Podsumowanie właściwości produktu (ChPL)


Ulotka dołączona do opakowania


Napisz do nas