Kategoria

na receptę

Substancja czynna

  • tiapridi hydrochloridum

Grupa farmakoterapeutyczna

  • N05AL03

Obszar terapeutyczny

  • OUN

Dawka

100 mg

Działanie

Tiapryd jest atypowym lekiem neuroleptycznym, niezależnym od aktywności cyklazy adenylowej, działającym przez wybiórcze blokowanie receptorów dopaminergicznych podtypu D2 i D3. Tiapryd wykazuje małe powinowactwo do receptorów podtypu D1.Wykazano, że produkt nasila pobudzenie i wrażliwość receptorów.

Tiapryd wykazuje działanie przeciwlękowe Ponadto, udowodniono, że tiapryd wywiera pozytywne działanie na czujność u pacjentów w podeszłym wieku. Dotychczas nie ustalono mechanizmu działania przeciwlękowego tiaprydu, jednakże różni się on od mechanizmu działania przeciwdopaminergicznego.

Wskazania

  • Zaburzenia zachowania u pacjentów w podeszłym wieku z demencją.
  • Zaburzenia zachowania podczas odstawiania alkoholu:
    • ostry zespół majaczeniowy
    • zespół odstawienny
  • Ciężka postać pląsawicy Huntingtona.

Podsumowanie właściwości produktu (ChPL)


Ulotka dołączona do opakowania


Napisz do nas